Allas Barnbarn

Allmänna arvsfondens projekt 99/037

Riksföreningen Allas Barnbarn har bildats för uppföljning av det treåriga projektet Allas Barnbarn som genomfördes 1999-2002 med ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden.

Projektets huvudman var Sveriges Pensionärsförbund SPF med utbildningsansvariga handläggaren Signe Idehaag som projektledare. Genomförandet gjordes i samverkan med Pensionärernas Riksorganisation PRO och Förlaget En bok för alla EBFA.

Projektet var ursprungligen planerat att genomföras som fem pilotprojekt för att skapa en modell för läsfrämjande generationsmöten i förskolan. Projektet rönte snabbt stort intresse och önskemålen att delta i det blev stark drivkraft till att redan under projekttiden öppna för flera lokala grupper i landet, på sammanlagt 44 orter. Ett annat skäl att utöka den geografiska spridningen var problemet att rekrytera tillräckligt många pensionärer till vart och ett av de fem ursprungliga pilotprojekten.

Medverkande pensionärer rekryterades under projekttiden endast från SPF och PRO.

Drygt 1000 pensionärer läste, samtalade och berättade med en liten barngrupp i förskolan, i regel bestående av 4-6 elever, vanligtvis en gång per vecka under en timme. En del pensionärer läste endast under en termin, medan andra läste under ett eller två läsår. Många pensionärer medverkade under hela projekttiden, dvs i tre år – och fortsätter ännu. Under projekttiden fick drygt 10 000 barn del av denna eftertraktade verksamhet.

Här kan Du läsa hela rapporten.