Det är i den lokala kommunen som verksamheten bedrivs. Kontakterna bygger på den samverkan som redan finns mellan förskola och bibliotek. Barnbibliotekarien har kunskap om ny och gammal litteratur, som lämpar sig för högläsning och kan hjälpa till vid valet av bok.

 

I samarbete med ett lokalt studieförbund arrangerar vi studiecirkel som ger hjälp och förberedelse inför läsningen.

 

Via länkarna nedan kan du få en bild av hur några lokalföreningar arbetar.

Gotland

Kungsbacka

Allas Barnbarn Norrort