Fyra dagar med Allas barnbarn v 42, 2017 

Ingrid Sandroth, f.d. ordförande i Allas Barnbarn i Kungsbacka, berättar om en vecka med Allas Barnbarn. Alla veckor är inte lika fyllda med arrangemang men alla möten med barn och andra inom verksamheten ger glädje, stimulans och energi!

Måndag

Förväntansfulla barnaögon tittar mot sagostolen i Sagogrottan på Fyrens bibliotek. Snart ska sagostunden börja. Vuxna i barnens sällskap sätter sig bättre tillrätta i halvdunklet. Ljuset är fokuserat mot stubben som blivit stol och där ska jag snart slå mig ner. Ännu samtalar jag med barnbibliotekarien utanför grottan. Jag har rådgjort med henne om uppläggning och bokval och känner mig trygg i min uppgift. Snart ska berättandet börja. Min Allas barnbarnsknapp har jag fäst på tröjan så att alla ska se att det är vi som i samverkan med biblioteket står för sagostunden denna vecka.

Tisdag

Först till Studieförbundet Vuxenskolan för att hämta material, däribland boken ”Läs och Berätta” av Susanna Ekström. Ett kort samtal med vår kontaktperson om introduktionscirkeln som startar idag. Sju personer är anmälda och de ska nu under fem möten samtala om syfte och mål för vår verksamhet, barnlitteratur och metoder vid sagostunder, frågor aktuella för blivande sagotanter och farbröder. Det är den tolfte cirkeln vi i Kungsbacka ordnar, hela tiden i nära samverkan med biblioteket och studieförbundet. Vi vet våra roller. I år har vi utvecklat cirkeln ytterligare. Det känns bra att barnbibliotekarierna tar viktiga pass om barnlitteratur och berättande.

Väl på plats i det rum på biblioteket, som vi disponerar för cirkeln, arrangerar Monica, cirkelledare tillsammans med mig, böckerna och annat material till första träffen. Vid kaffestunden vid halvtid ska personal från barnavdelningen komma och presentera sig och berätta om vad de kan hjälpa till med angående bokval mm. Ordföranden i vår lokala förening dyker upp och cirkeln börjar med att hon under en stund berättar om vår verksamhet. Därefter drar vi igång med många frågor från de förväntansfulla blivande sagoläsarna. Det finns många förskoleavdelningar som väntar på dem!

Onsdag

Redan kl 07:00 går tåget till Stockholm. Vi är två som åker tillsammans till styrelsemöte i Riksföreningen Allas barnbarn. Vi småpratar först om allehanda ting men kommer snart in på de frågor som ska behandlas: montern på Bokmässan, kartläggning av Allas barnbarnsgrupper och lokala föreningar i landet, uppfräschning och verklighetsanpassning av stadgar, vår nya broschyr och uppdatering av hemsidan. 14 timmar senare glider tåget in på Göteborgs central. Vi är trötta men verkligen nöjda med vår dag och den inriktning av riksföreningens verksamhet som blivit resultat av dagens styrelsearbete.

Torsdag

Nu till kärnan av Allas barnbarns verksamhet. Det allra innersta och viktigaste: mötet mellan några barn på förskolan, någon äldre och en saga, bilderbok eller ramsa. Att se hur barnen blir fångade och dras in i orden och bilderna, eller berättelsen, är magiskt. Deras frågor och kommentarer som ibland är så underfundiga. Förskollärarna har ställt i ordning stol åt mig och kuddar på golvet åt barnen. Personalen och jag har god kontakt och samspråkar om vilka barn som ska vara med och sagostundernas innehåll. Jag känner mig så välkommen och glad över att få vara gäst en stund i deras verklighet.  

Ingrid Sanderoth