Välkommen till Allas Barnbarn Göteborg

2018 08 03

STUDIECIRKEL FÖR BLIVANDE SAGOLÄSARE

Start 25 september

Föreningen Allas Barnbarn Göteborg har en Cirkel, introduktionskurs för blivande Sagoläsare, hösten 2018 på Guldhedens Bibliotek, Doktor Friis Torg med början den 25 september.                                                                                

Vi träffas 4 gånger; 25 september samt 2, 9 och 16 oktober, klockan 13 till 15.   

25/september, väl mött! Presentation av böckerna Läs och berätta av Susanna Ekström och Karin Körlings bok Väck Läshungern.   

2, 9 och 16 oktober ägnar vi åt böckerna och hur att hitta i ditt bibliotek . Någon av gångerna gör vi ett besök på en förskola.Efter att ha deltagit i cirkelns fyra möten får du ett intyg på att du nu är Sagoläsare och du får en ID-bricka med ditt namn och sedan är det bara att sätta igång.

 

Anmälan till Anita Grönkvist Beyer mobil 070 5940064 eller                  

e-post anitagronkvistbeyer@gmail.com                                                             

alternativt   

Bibbi Kuhlin, e-post bibbi.kuhlin@telia.com

 

2018 juni

Föreningen Allas Barnbarn Göteborg

vårens verksamhet

Så är sommaren här, skolorna har stängt, många förskolor likaså och våra Sagoläsare har också tagit semester. 

Idag har föreningen 48 aktiva Sagoläsare. Höstens och vårens utbildningar ledde till 12 nya Sagoläsare och vi kan glädja oss åt att vi redan nu har tre anmälningar till höstens cirkelutbildning.

Årsmöte hölls den 9 mars på Guldhedens Bibliotek och styrelsen, efter ändring i stadgarna, består idag av ordförande jämte sex ledamöter mot tidigare fyra.

 Enligt valberedningens, Berit Hedbergs och Anne-Christine Petterssons förslag, beslöts följande vid det konstituerande styrelsesammanträdet efter årsmötet:

Ordförande Anita Grönkvist Beyer                      

Vice ordförande Annika Ackert                            

Sekreterare Marianne Andersson                          

Kassör Bibbi Kuhlin

Maria Dahl

Heli Henriksson Vasara

Ann-Katrin Eeg-Olofsson 

Ansvariga för medlemsregistret är Anita Grönkvist Beyer och Bibbi Kuhlin. 

 

Efter årsmötet talade Heli Henriksson Vasara om Finland, vårt grannland i öster, om landet,

om folket, dess litteratur och språk.  Dagen avslutades med utlottning av ett antal sagoböcker, böckerna valda och lotteriet ordnat av Annika Ackert. 

Medlemsavgiften beslöts fortsatt vara kronor 100 per år och betalas till bankgiro 572-2673 i Handelsbanken. 

Föreningen har under våren haft tre Medlemsträffar på Guldhedens Bibliotek – här möts nya och gamla Sagoläsare för att diskutera böcker, komma med idéer och utbyta erfarenheter. Ingen anmälningsplikt till skillnad från vad gäller Medlemsmöten. Samtliga Sagoläsare har en lista över vem som läser och vid vilken förskola. Våren avslutades med ett Medlemsbesök på Alfons Åbergs Hus den 29 maj.

Information och kontakt med föreningens medlemmar sker i övrigt genom Brev eller genom Utskick från Styrelsen. 

Plats och tid för hösten cirkelutbildning kommer i augusti månad. 

För mer information kontakta:  

Anita Grönkvist Beyer, e-post anitagronkvistbeyer@gmail.com

telefon 0705 940064                                                                                                     

alternativt

Bibbi  Kuhlin, e-post bibbi.kuhlin@telia.com