Kallelse/inbjudan

till årsmöte 

torsdagen den 4 april 2019 kl. 11.00-ca 12.00

Plats: Snickerboa

 Stadsbiblioteket Göteborg,

                              Götaplatsen                                 

                                                                

Kallade och röstberättigade vid årsmötet 2018 är:

riksföreningens styrelse och övriga funktionärer, föreningens stiftare, samarbetspartners samt läsare i verksamheten som utses av lokala läsargrupper och föreningar. 

Dagordning finns tillgänglig här. Ärenden och synpunkter på verksamheten ska vara ordförande tillhanda senast fredagen den 22 mars under adress christinaandersson@allasbarnbarn.se eller Christina Andersson, Karlavägen 94, 115 22 Stockholm.

Dagordning - finns här

Årsredovisning 2018 - finns här

Verksamhetsplan 2019 - finns här

Budget 2019 - finns här

Anmäl deltagande senast den 25 mars till riksföreningens ordförande, e-post christinaandersson@allasbarnbarn.se eller brev Christina Andersson, Karlavägen 94, 115 22 Stockholm 

Stockholm den 8 mars 2019

Välkomna till årsmötet !

Styrelsen


 

På eftermiddagen, efter årsmötet, kl.13.00 – ca 14.00 berättar  

Maria Rossövik under rubriken 

”Sagolikt berättande” 

Maria Rossövik, pedagog, inspiratör. Driver sedan 1993 företaget Sagokompaniet.

 

Lokal: Snickerboa, Stadsbiblioteket Göteborg, Götaplatsen