SAGOBERÄTTARE

Lässituation tecknadHur många av oss minns inte vår barndoms högläsningsstunder när man fick krypa tätt intill en vuxen och lyssna på spännande, fantasiskapande sagor. Många barn saknar sådana upplevelser idag.

Äldre vuxna, pensionärer och andra intresserade som vill bidra med sin läsglädje kan besöka en förskola för att där under någon timme i veckan läsa sagor för en mindre grupp barn. Att vara gäst i förskolan innebär inte att ta över någon av förskolepedagogernas uppgifter. I samråd med förskolan bestäms när, var, hur och för vilka barn sagoläsningen ska ske.

 

För kontakt skicka ett meddelande till info@allasbarnbarn.se  eller vänd dig till ditt närmsta bibliotek.

 

 

Barn behöver någon som bryr sig om dem

Någon som har tid att lyssna, läsa, samtala och berätta.

Många barn saknar denna "någon" som har tillräckligt med tid för dem. Många barn saknar möten med äldre människor, saknar eller bor långt ifrån morföräldrar och farföräldrar.

Barn är tacksamma för uppmärksamhet - tacksamma när vuxna ger dem av sin tid.

Barn behöver stimulans för sin språkutveckling. Barn älskar sagor och berättelser. 

 

"Alla barn är också barnbarn - ALLAS BARNBARN".

 

 logga