ALLAS BARNBARN - riksföreningen för läsfrämjande generationsmöten i förskolan är en ideell förening som verkar för att

    - skapa möten mellan generationer och etniska kulturer

    - stimulera barns språkliga kommunikation

    - påverka barns intresse för böcker redan innan de själva
      kan läsa

 

Verksamheten grundas på lokal nivå i samverkan  mellan bibliotek, förskola, pensionärsföreningar och studieförbund. Ofta samordnas verksamheten från det lokala biblioteket medan den mottagande förskolan har ansvaret för läsverksamheten. Läs mer här

 

Riksföreningens uppgift är framför allt att medverka vid framtagning av gemensamt studiematerial och att vara ett rådgivande och samordnande organ.

Årsredovisning och årsprotokoll kan läsas här